Lyd og lysanlegg

 
installs.jpg

Vi monterer alle typer lyd og lysanlegg for fast montasje. Fra enkle taleanlegg til store avanserte musikk og konsert systemer.


 

Vi har lang erfaring på installasjon av lyd til bruk i alle sammenhenger.

Valg av riktig utstyr etter behov.

Tar gjerne en gjennomgang av behov, økonomi, krav til kvalitet, funksjoner og lokalenes akustiske egenskaper.

Riktig høytalerplassering er meget viktig.

Det er sluttresultatet som er interresant.

Vi kan ta lydmålinger av akustikken i et rom, og tilpasse lydanlegget dette. For å gjøre lydanlegget lett betjent og enkelt å skru lyd, kan en prosessor være å anbefale. Denne måler rommet, tilpasser og justerer lydbildet slik vi ønsker, og reduserer feedback. Denne programmeres av oss, og behøver ikke være tilgjengelig for bruker.

Vi har god erfaring med følgende installasjoner:

  • Kirker/Forsamlingslokaler - Lyd, trådløse mikrofoner, teleslyngeanlegg.
  • Idrettshaller - Lyd, trådløst og lyddistribusjon.
  • Idrettsarena/Uteanlegg - Tale, musikk, trådløst
  • Aldershjem - Lyddistribusjon, trådløst og teleslyngeanlegg.
  • Skoler - Lyddistribusjon, trådløst, scenelyd, scenelys, videoprojektor, musikkanlegg, disko lyd/lys, sceneutstyr, scenetepper.
  • Auditorier/Styrerom - Lyd, trådløst, musikkanlegg, videoprojektorer, teleslynge.
  • Hotell/restaurant - Lyddistribusjon, disko/musikkanlegg, bakgrunnsmusikk, diskolys/effekter, videoprojektor, scenutstyr, scenetepper,konferanselyd, trådløse mikrofoner.
  • Konsertlokaler - Lydanlegg for konserter, scenelys, scenetepper, sceneutstyr, trådløse mikrofonsystemer, trosser og opphengssystem.
  • Aerobic/treningssenter - Lydanlegg, trådløse bøylemikrofoner, lyssetting.
  • Kjøpesenter - Bakgrunnsmusikkanlegg, annonseringsanlegg